XXV Wakacyjny Kurs Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców [8-25 września 1980]

Halina Rybicka [Halina Rybicka-Nowacka]

Poradnik Językowy 1/1981 s. 60-61
Dział: Język polski za granicą