Teodor Bešta, Polština pro Čechy”, část 2, Praha 1980

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 1/1981 s. 61-63
Dział: Język polski za granicą