XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego — Warszawa 24-25.III.1980 r.

Elżbieta Wierzbicka [Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska], Marcin Preyzner

Poradnik Językowy 1/1981 s. 64-74
Dział: Sprawozdania