Stanisław Urbańczyk, Prace z dziejów języka polskiego, Wrocław 1979

Ewa Danuta Zakrzewska

Poradnik Językowy 1/1981 s. 78-80
Dział: Recenzje