Język polski a technika

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 1/1981 s. 81-84
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów