Z zagadnień homonimii monogenetycznej częściowej

Ewa Witan

Poradnik Językowy 2-3/1981 s. 93-103
Dział: Artykuły