Koncepcje części zdania w gramatykach języka polskiego XIX i XX w.

Jerzy Podracki

Poradnik Językowy 2-3/1981 s. 117-135
Dział: Język polski w szkole