Analiza współczesnych tekstów poetyckich z punktu widzenia wzbogacania słownictwa uczestników lektoratów języka polskiego jako obcego

Stanisław Bąba

Poradnik Językowy 2-3/1981 s. 136-142
Dział: Język polski za granicą