Kurs dla kandydatów na lektorów języka polskiego jako obcego [16-18 maja, 28-30 maja 1980]

Ewa Welezińska

Poradnik Językowy 2-3/1981 s. 142-144
Dział: Język polski za granicą