Konferencja „Język polski w 35-leciu powojennym” Szczecin, 3-4 grudnia 1979

Stanisław Dąbrowski

Poradnik Językowy 2-3/1981 s. 145-147
Dział: Sprawozdania