Konferencja na temat języka bułgarskiego Sofia, 17.X–19.X.1978

Krystyna Herej-Szymańska

Poradnik Językowy 2-3/1981 s. 147-149
Dział: Sprawozdania