Miloš Dokulil, Teoria derywacji, przełożyli z języka czeskiego Anna Bluszcz i Jan Stachowski, Wrocław 1979

Krystyna Waszakowa

Poradnik Językowy 2-3/1981 s. 150-154
Dział: Recenzje