Drobiazgi antroponimiczne – Irena, Cecylia... i inne nazwy osobowe związane z Szanowną Jubilatką

Dorota Krystyna Rembiszewska

Poradnik Językowy 8/2006 s. 6-11
Dział: Wspomnienia, jubileusze