O formach i konstrukcjach kauzatywnych w języku polskim

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 2-3/1981 s. 162-164
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów