Wybrane zagadnienia poprawnościowe z zakresu związku zgody w perspektywie historycznej

Jerzy Podracki

Poradnik Językowy 4/1981 s. 172-180
Dział: Artykuły