Charakterystyka składniowa konstrukcji wielowypowiedzeniowych w listach Polonii amerykańskiej

Henryk Wróbel

Poradnik Językowy 4/1981 s. 198-207
Dział: Język polski za granicą