Nauczanie języka polskiego jako obcego w Politechnice Szczecińskiej

Janina Szołomicka, Jadwiga Myśliwiec

Poradnik Językowy 4/1981 s. 208-211
Dział: Język polski za granicą