Wanda Przywarska, Maria Grala: Z polskim na co dzień. Cours moyen de langue polonaise pour le fracophones, Warszawa 1979

Maria Wielebska

Poradnik Językowy 4/1981 s. 212-213
Dział: Język polski za granicą