Aleksander Zakda, Nazwy staropolskich powinności feudalnych, danin i opłat (po 1600 roku), Kraków 1979

Krystyna Bobrowicz

Poradnik Językowy 4/1981 s. 219-220
Dział: Recenzje