IX Sesja Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych, Nowy Jork 17 — 27 II 1981 rok

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 4/1981 s. 225-228
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów