O konstrukcjach z niekonotowanym przymiotnikiem akomodowanym przez czasownik

Ewa Danuta Zakrzewska

Poradnik Językowy 5/1981 s. 238-250
Dział: Artykuły