O wyrazach staropolskich pochodzenia niemieckiego z zakresu tkactwa i sukiennictwa

Tomasz Czarnecki

Poradnik Językowy 5/1981 s. 251-254
Dział: Artykuły