Wspomnienie o Marianie Belerskim

Hanna Jadacka

Poradnik Językowy 5/1981 s. 278-279
Dział: Język polski za granicą