Piotr Bąk, Gramatyka jezyka polskiego, Zarys popularny, Warszawa 1978

Witold Mańczak

Poradnik Językowy 5/1981 s. 280-281
Dział: Recenzje