Kazimierz Rymut, Nazwy miast Polski, Wrocław 1980

Urszula Kęsikowa

Poradnik Językowy 5/1981 s. 282-284
Dział: Recenzje