Z badań nad częstościami elementów tekstowych języka polskiego dla potrzeb pisma niewidomych

Alicja Nagórko-Kufel [Alicja Nagórko]

Poradnik Językowy 1/1975 s. 7-13
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-anie-enie-cie-nie-cji-nejości-ość-cja-ski-ania-enia-oweprze-nie-przy-