Kazimierz Rymut, Nazwy miast Polski, Wrocław 1980

Ewa Krzyżaniak

Poradnik Językowy 5/1981 s. 284-287
Dział: Recenzje