O językoznawstwie polskim w Czechosłowacji (z okazji 50-lecia polonistyki na Uniwersytecie Karola w Pradze)

Leszek Moszyński

Poradnik Językowy 1/1975 s. 37-41
Dział: Język polski za granicą