Gwarowe konstrukcje składniowe zawierajace nominativus pendens

Ewa Urbańska

Poradnik Językowy 6-7/1981 s. 311-313
Dział: Artykuły