Ujmowanie procesów psychicznych jako walki zbrojnej, ujawniające się w polskiej frazeologii

Dorota Połowniak-Wawrzonek

Poradnik Językowy 8/2006 s. 43-54
Dział: Artykuły i rozprawy