Feliks Pluta, Słownictwo Dzierżysławic w powiecie prudnickim, Wrocław 1973

Tadeusz Malec

Poradnik Językowy 1/1975 s. 44-45
Dział: Recenzje