Artyzm językowy Jana Kochanowskiego

M. S. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 6-7/1981 s. 360-363
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów