Ulica Stanisława Dubois. Składować. Będę mówić — będę mówił. Na jadalni. Poważanie a skróty

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 1/1975 s. 53-56
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów