Onomastyka polska po II wojnie światowej (główne kierunki i wyniki badań)

Mieczysław Karaś

Poradnik Językowy 2/1975 s. 57-65
Dział: Artykuły