Ze studiów nad polskim nazewnictwem osobowym. 5. Konopacki czy Kanopacki?

Stanisław Rospond

Poradnik Językowy 2/1975 s. 66-72
Dział: Artykuły