Uwagi o funkcjach składniowych niezłożonych form przymiotnikowych w języku polskim

Jan Petr

Poradnik Językowy 2/1975 s. 73-79
Dział: Artykuły