Staropolska antroponimia w pracach Witolda Taszyckiego

Maria Malec

Poradnik Językowy 8-10/1981 s. 379-388
Dział: Artykuły