Język polski w polskiej i polonijnej szkole. Próba porównania wybranych podręczników szkolnych do drugiej klasy szkoły podstawowej

Beata K. [Katarzyna] Jędryka

Poradnik Językowy 8/2006 s. 64-76
Dział: Język polski w szkole