Etymologiczny słownik języków słowiańskich [František Kopečný (red.), Etymologický slovník slovanských jazyků, t. I, Praha 1973]

Jiří Damborský

Poradnik Językowy 2/1975 s. 92-93
Dział: Recenzje