A. N. Tichonow, Problemy gniazdowego układu słownika słowotwórczego współczesnego języka rosyjskiego, Samarkanda 1971 [Александр Николаевич Тихонов, Проблемы составления гнездового словообразовательного словаря]

Teresa Vogelgesang

Poradnik Językowy 2/1975 s. 93-96
Dział: Recenzje