Działalność Profesora Taszyckiego w Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

Jan Jabłoński

Poradnik Językowy 8-10/1981 s. 428-428
Dział: Artykuły