Ewa Biłas-Pleszak, Język a muzyka. Lingwistyczne aspekty związków intersemiotycznych, Katowice 2005

Grzegorz Dąbkowski

Poradnik Językowy 8/2006 s. 77-79
Dział: Recenzje