Jeszcze kilka słów o spornej etymologii terminu karafułka

Eugeniusz Słuszkiewicz

Poradnik Językowy 2/1975 s. 100-102
Dział: Uzupełnienia — uwagi — spostrzeżenia