Wiązadła głosowe. Wokalny, wokaliczny, wokalistyczny. Białość. Wykorzystać — wyzyskać. Ponieważ że. Bilateralny czyli dwustronny. Zabiele, Zaręby - o formach odmiany. Tło — teł, Konferencja a obrady

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 2/1975 s. 107-111
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów