W sprawie polskiego „imiesłowu biernego przysłówkowego”

Tadeusz Brajerski

Poradnik Językowy 3/1975 s. 115-127
Dział: Artykuły