O możliwościach przekładu związków frazeologicznych w tekstach poetyckich

Eugenia Rechtsiegel

Poradnik Językowy 3/1975 s. 136-147
Dział: Artykuły