Anna Dunin-Dudkowska, Anna Trębska-Kernotopf, Ekonomia – to nie boli. Polski język ekonomiczny dla cudzoziemców, Lublin 2006

Bożena Ostromęcka-Frączak

Poradnik Językowy 8/2006 s. 79-81
Dział: Recenzje