Polskie słownictwo morskie w XV i XVI wieku

Edward Łuczyński

Poradnik Językowy 1/1982 s. 21-34
Dział: Artykuły