Jeszcze przy komparatywach

Andrzej Bańkowski

Poradnik Językowy 3/1975 s. 148-150
Dział: Artykuły