Lektorat języka polskiego w Katedrze Języków Słowiańskich w Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie

Elżbieta Sękowska

Poradnik Językowy 1/1982 s. 50-53
Dział: Język polski za granicą